Lisa Mortbergs uppdragsgivare

Här pre­sen­te­ras ett urval av de före­tag och pri­vat­per­so­ner
som Lisa har gjort upp­drag för genom åren.

Sommardesignkontoret/ Stif­tel­sen Svensk Indu­stri­de­sign
Clas Ohl­son (Via Som­mar­de­sign­kon­to­ret, SDK)
Pick n´Go Smör­re­bröd (Via SDK)
Acce­sia  (Via SDK)
Tid­ningen Sko­pet (Per­so­nal­tid­ning, Sundsvalls Kom­mun)
Kau­parve Islands­häst­gård
IDAG Design Stu­dio
Svenska Islands­häst­för­bun­det
Natur och Kul­tur
Lind& Co
MIUN Inno­va­tion
Häst­focus
Stall­ma­ga­si­net
Expres­sen, och Rese Expres­sen
Östersunds­pos­ten
Läns­tid­ningen Östersund
Sundsvalls Tid­ning
Tid­ningen Ridsport
Islands­häs­ten
Kaupre Ridsport
Kraftur islands­häst­för­e­ning
Stall Äng­gårde
Lau­häs­tar
Got­lands Rid– och körled
Árran krukmakeri